( 4 วันเดย์ทริป แสดง in อุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา ตำบล เกาะปันหยี พังงา ประเทศไทย . Showing 1 - 4 )